Башталгыч класста откон ачык сабак. 4-класс.

Отправлено 9 февр. 2017 г., 21:53 пользователем Кенже Ажыгулова   [ обновлено 15 февр. 2017 г., 19:25 ]
9-Февраль 2017-жылы башталгыч класстын мугалими Молдогазиева
Урмат эжей  "Бышыктоого карата конугуулор" деген темада  ачык
сабак отту.Мугалим сабакта коптогон методдорду пайдаланды.
Мисалы: Жагымдуу маанай тузуу, топко болуп иштетуу,карточка менен иштоо. Быйылкы жылга карата ырларды айттырды.
Эжейдин сабагына жаш мугалимдер катышып, коп тажрыйба топтошту.
                      
                              Альбомго шилтеме.

Comments