"Еврика"усулдук бирикмесинин жумалыгы.

Отправлено 23 янв. 2017 г., 21:55 пользователем Кенже Ажыгулова   [ обновлено 1 февр. 2017 г., 19:48 ]
Башталгыч класстын мугалими Е.А.Прохорова ачык сабак отуудо.
Бул сабакта  Е.А.Прохорова интерактивдуу методдорду колдонуп,
сабагын окуучуларга кызыктуу отту.Мектеп администрация, мугалимдер катышып  сабакка  баа беришти.
Comments