НЕГИЗГИ

Кыргызская Республика

Иссык  - Кульская область

 Иссык - Кульский район,  

Село Семёновка 

СОШ имени Петра Федосеевича Колесникова

Улица Алмакучукова №1

 телефон: 03943 34167

website: kolesnikov.emektep.info

Директор

Калпаков       Алмаз    Асанович 

Замдиректора по учебной работе

Мукамбетова   Айдана 

Камчыбековна

Замдиректора по воспитательной работе

Шайлообекова Мадина Шайлообековна

 Kolesnikov.emektep.info


 телефон:34-1-67

Мектеп миссиясы: 

П.Ф.Колесников орто мектеби жалпы билим беруучу мекеме болуу менен бирге,башталгыч,негизги жана жалпы билим берууго багытталган.Ата энелер,коомчулук менен тыгыз байланышта иштоо менен азыркы коомдо,натыйжалуу иштоого жондомдуу,жашоодо оз ордун таба билген ,ар тараптан онуккон инсанды тарбиялоо.”