ДОЛБООРЛОР

2020-2021 окуу жылына карата Ысык-Кол райондук администрациясынын жардамы менен мектептин чатырын алмаштыруу боюнча долбоор жазылып, 2 млн. 486 мин 186 сомго долбоор жазылып, 1 млн 542 мин 585 сомго чатыр алмашылды,андан ашкан 707 939,95 сомго мектептин кире беришиндеги эшиктер жана мектептин жылытуу системасына ондоп туздоо иштери жургузулот.Ата-энелер тарабынан 20 мин сомго мектептин усулканасы жана англис тили кабинети жасалды.Баткен согушунун ардагерлери тарабынан мектепке 10 мин сомго таза суу ичуу учун кулер алынып берилди.Кошумча акча каражаттардын жардамы менен башталгыч класстын корпусунун кире беришине 20 мин сомго чатырча курулду.