АДМИНИСТРАЦИЯ

Мектеп директору: Калпаков Алмаз Асанович

Окуу болум боюнча завуч: Мукамбетова Айдана Камчыбековна 

Тарбия болуму бонча завучтар: Шайлообекова Мадина Шайлообековна

Соц.педогог:  Бердигулова Айзад Бердигуловна

Мектептин профсоюзу: Айипов Адыл Шаабекович