Хронологиялык отчет

Ишембилик 2023


                                               Альбомго шилтеме

            Аталар кенеши 2020

Январь айы 2020-жыл.Жыл башында мектептин эркек балдарын тарбиялоодо, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча корулгон иш чаралар.Аталар мектептин спорт залына чогулуп,балдардын тартибин,сабакка катышуусу тууралуу чогулушу болгон.Аталар мындан ары мектеп менен тыгыз байланышта болуп,балдардын журум-турумун кароого, уйдон тарбия берууго соз беришти.

Семинар - Dec 10, 2016 3:9:40 AM

"Балаты" майрамы-2017 - Jan 24, 2017 4:56:0 AM

Райондук олимпиада. - Feb 02, 2017 4:28:19 AM

ИДН менен жолугушу. - Feb 03, 2017 6:52:4 AM

Масленица 6-11-классы. - Feb 27, 2017 7:19:2 AM

Кыздар кенеши. - Apr 25, 2017 2:33:21 AM

Кружок "Белошвейка". - Apr 25, 2017 2:41:30 AM

Субботник - May 31, 2017 4:27:49 AM

Нооруз - 2017. - May 31, 2017 4:39:1 AM

Линейка. - May 31, 2017 4:57:30 AM

Кино "УРКУН". - May 31, 2017 5:4:25 AM

Ж.Абдрахманов. - May 31, 2017 5:11:42 AM

Совет девочек. - May 31, 2017 5:52:21 AM

Совет девочек. - May 31, 2017 6:2:26 AM

НАРКОМАНИЯ. - Jun 05, 2017 4:54:54 AM

Интеллектуалы(Район). - Jun 05, 2017 5:18:18 AM

День Радуги. - Jun 05, 2017 5:35:10 AM

Алиппе майрамы. - Jun 06, 2017 2:43:6 AM

1-С - Oct 04, 2017 11:29:11 AM

Ата-этелер чогулушу - Nov 08, 2017 6:42:48 AM

Адабий окуу сабагы - Feb 20, 2018 8:36:9 AM

15-февраль "Афган куну" - Mar 13, 2018 10:8:16 AM

23-февраль - Mar 14, 2018 10:12:44 AM

3-март "Туу куну" - Mar 15, 2018 9:4:0 AM

Нооруз 1-5-класста. - Apr 25, 2018 9:8:38 AM

Нооруз 6-11-класстарда. - Jun 20, 2018 5:26:40 AM

Райондук олимпиада - Jan 12, 2019 5:37:18 PM

Масленица-2019 - Nov 06, 2019 12:22:43 PM

Нооруз майрамы 2019 - Nov 06, 2019 12:52:7 PM

Субботник жаз - 2019 - Nov 19, 2019 8:2:16 AM

Спонсор 2019 - Nov 19, 2019 8:27:3 AM

Отличник куну- 2019 - Nov 19, 2019 9:40:5 AM

Экзамен - 2019 - Jan 02, 2020 2:54:41 PM

Выпускной-2019 - Jan 02, 2020 3:43:52 PM

Кышка даярдык - 2019 - Jan 02, 2020 4:13:37 PM

Музейге саякат 2019ж. - Mar 07, 2020 12:10:7 PM

Куз 6-7-8-класстар 2019 - Apr 26, 2020 4:32:20 PM

Куз 6-7-8-класстар 2019 - Apr 26, 2020 4:40:9 PM

Баткен 2019 - Apr 26, 2020 5:28:24 PM

Жаны жыл 2020 - Mar 01, 2021 3:12:0 PM

Аталар кенеши 2020 - Apr 28, 2021 6:26:58 PM

Кыздар кенеши - May 10, 2021 4:34:12 AM