Адабий окуу сабагы

Дата публикации: Feb 20, 2018 8:36:9 AM

Сабакта мугалим ар турдуу ыкмаларды колдонуп сабакты кызыктуу отту,окуучулар мугалимдин берген тапшырмаларын так жана туура аткарышты.