Англис тили сабагы боюнча Эркетанова Умуттун ачык сабагы.

Дата публикации: Feb 24, 2017 7:40:34 AM

Англис тилинен ачык сабакты 7"Б" класста отту.Сабакта окуучулар абдан кызыгуу менен тапшырмаларды аткарышты.Сабакта карта,

карточка,ТСО, пайдаланылды. Мугалим англис тилинде суйлоп,окуучулар дагы англис тилинде жооп берип беришти.