Англис тил боюнча сурот коргозмосу.

Дата публикации: Feb 24, 2017 8:1:43 AM

Англис тили жумалыгында 1-4 класстарга чейин англис тилиндеги жомоктор боюнча сурот коргозмосу болуп отту. Окуучулар коргозмону корушуп бири- бирине баа беришти.