Башталгыч класста откон ачык сабак. 4-класс.

Дата публикации: Feb 10, 2017 5:53:4 AM

9-Февраль 2017-жылы башталгыч класстын мугалими Молдогазиева

Урмат эжей "Бышыктоого карата конугуулор" деген темада ачык

сабак отту.Мугалим сабакта коптогон методдорду пайдаланды.

Мисалы: Жагымдуу маанай тузуу, топко болуп иштетуу,карточка менен иштоо. Быйылкы жылга карата ырларды айттырды.

Эжейдин сабагына жаш мугалимдер катышып, коп тажрыйба топтошту.