Башталгыч класстын мугалими Бакыт кызы Айзаттын ачык сабагы.

Дата публикации: Feb 20, 2017 4:35:32 AM

Мугалим сабакта ТСОну пайдаланып,плакаттарды пайдаланды.

Классты топторго болуп иштетти. Окуучулар активдуу катышты,

ырларды айтышты.Мугалим балдарга сылык мамилеси менен жылуу

маанай тузо алды.Даярдалган слайдды кызыгуу менен корушту.