Башталгыч класстын мугалими Шаршебаева.Д.М. ачык сабагы.

Дата публикации: Feb 24, 2017 3:24:30 AM

21-Февралда Дариха эже математика сабагынан "Бышыктоо сабагы" деген темадагы ачык сабак өтту. Сабакта мультимедиа технологиясын пайдаланды. Элдик педагогиканы математика менен байланыштырып улуттук баалуулуктарды окуучулардын ой сезимдерине жеткире алды.