Биринчи жардам корсотуу 2020

Дата публикации: Apr 28, 2021 7:47:31 PM

Биринчи жардам корсотуу 2020.

Январь аягында 9-10-11-класстарга кызыл ай коомунан кызматкер келип, адамдарга биринчи жардам корсотуу боюнча сабак жана практика жузундо корсотуп берди.Окуучулар тарабынан мед.айымга ар кандай суроолор берилип жооп алышты.