"Еврика"усулдук бирикмесинин жумалыгы.

Дата публикации: Jan 24, 2017 5:55:16 AM

Башталгыч класстын мугалими Е.А.Прохорова ачык сабак отуудо.

Бул сабакта Е.А.Прохорова интерактивдуу методдорду колдонуп,

сабагын окуучуларга кызыктуу отту.Мектеп администрация, мугалимдер катышып сабакка баа беришти.