ИДНдин мектеп менен тыгыз иштөөсү.

Дата публикации: Jan 08, 2018 8:34:48 AM

П.Ф.Колесников атындагы орто мектебинде 2-чейректе ИДН менен иштөө көбүрөөк иш алып барылды.ИДН Бургиев Бакыт жана Ананьеванын МАБнүн ага нускоочусу Ускембаев Данияр менен бирдикте 7-11-класстардын балдарына жана кыздарына чогулуш өткөрүлдү.Окуучулардын тартиптери жана мектепте телефонду көтөрүү боюнча маселелерди козгоду.ИДН Бургиев Бакыт мектеп менен тыгыз байланышта иштеп, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча иштер жүргүзүлдү.