Коррупцияга каршы курошуу

Дата публикации: Mar 15, 2018 9:56:25 AM

П.Ф.Колесников атындагы жалпы орто билим беруу мектебинде коррупцияга каршы курошуу боюнча иш-чаралардын планы тузулуп бекитилген.Ал боюнча "Биз коррупцияга каршыбыз" деген темада стенд чыгарылды жана класстык бурчтарга маалымат илинди.Коррупцияга каршы иш-чаралар пландын негизинде отуудо