Кыздар кенеши

Дата публикации: May 10, 2021 4:34:12 AM

2020-жылдын январь айында кезектеги кыздар чогулушу отту.Мында кыздардын тартиби,окуусу жонундо жана гигиеналык эрежелерди сактоо тууралуу кезектеги маектешуу,тушундуруу иштери айтылды.Кыздардын суроолоруна жооптор алынды.Мектептин талабына ылайык форма,тартип,окуусу тууралуу сунуштар айтылды.