Кылмыштуулукту алдын алуу иштери ИДН кызматкерлери менен.

Дата публикации: Sep 21, 2018 4:50:56 PM

17-сентябрь 2018-жылы П.Ф.Колесников атындагы жалпы орто билим беруу мектебинде "Кылмыштуулукту алдын алуу иштери жана тартип бузбоо,интернет оюндарын козомолдоо жонундо" 7-11-класстардын балдарына жана кыздарына тушундуруу лекциялары отулду.Ысык-Кол районунун ЖОИнин кызматкерлери: Шайбеков У.,Олжобаева А.,Мамбетова М.,Ашималиева Н.,Турсуналиева Н.,Иманбек уулу Жолдошбек окуучуларга лекция отушту.