Окуучуларды "Эмгекке тарбиялоо"деген темада райондук семинар отулду.

Дата публикации: Dec 12, 2017 10:0:29 AM

30-ноябрда П.Ф. Колесников атындагы орто мектепте, тарбия иштери боюнча "Окуучуларды эмгекке тарбиялоо" деген темада райондук денгээлдеги семинар болуп отту.Семинарда Ысык-Көл райондук билим берүү бөлүмүнүн балдар чыгармачылык үйүнүн жетекчиси Жусупбекова А.Т жана райондун 30-мектебинин тарбия завучтары келишти.Эмгек боюнча 13 ачык класстык сааттар өтүлүп жана эмгек тууралуу көргөзмөлөр боз үйдө уюштурулду.Семинардын жыйынтыгында келген коноктор тарабынан жакшы жыйынтыкталып семинар максатына жетти.Семинарга катышкан жана сабак өткөн мугалимдерге мектеп администрациясы ыраазычылыгын билдирди.