Окуучулар аскер болугундо 2020

Дата публикации: Apr 28, 2021 8:4:47 PM

Окуучулар аскер болугундо 2020.

Балдар 2020-жылдын баштарында Григорьевка айылындагы жайгашкан аскер болугуно биздин мектептин 11-класстары барып, ал жердеги курал жарак, аскердик жашоо, жатаканасы, аскер болугуно тиешелуу коргозмолор менен таанышышты.Окуучулар тарабынан кызыктуу суроолор берилди.