Осмонова.Д.А. география сабагынан откон ачык сабагы.

Дата публикации: Feb 24, 2017 7:34:48 AM

Сабактын башталышында мугалим Кыргызстан жонундо кызыктуу суроолорду берип жуп менен баалоо жургузду.Мугалим карточка

таратып кызыктуу суроолорду берди.Сабак ар турдуу тапшырмалар,турдуу методика менен кызыктуу отту.