Сообщение без заголовка

Дата публикации: Mar 14, 2018 9:14:15 AM

"Масленица 1-5-орус класстар"

15-февраль 2018-жылы П.Ф.Колесников атындагы жалпы орто билим беруу мектебинде "Масленица" майрамы 1-5 -орус класстарга болуп отту. "Масленица" майрамын 5 "Б" класс даярдап,сценарийин Лисунова Алла Ивановна мыкты даярдады.Майрамда окуучуларга блинчик таратылып, чучелла орттолду.Бардык катышкан класстар жакшы денгээлде даярданышкан.