Сообщение без заголовка

Дата публикации: Mar 14, 2018 9:54:33 AM

"Масленица 6-11-орус класстар"

16-февраль 2018-жылы мектепте "Масленица" майрамы отту.Майрамды 10"А" класс даярдап, класс жетекчиси Ромохова Татьяна Ивановна сценарийин мыкты даярдады. 6-11-класстар номерлерин жакшы даярданышкан.Окуучуларга блинчиктерди берип,акырында чучелла орттолду.Бардык класстар жакшы даярданышкан.