Экзамен - 2019

Дата публикации: Jan 02, 2020 2:54:41 PM

П.Ф.Колесников атындагы жалпы орто билим беруу мектебинин мамлекеттик экзамен бекитилген график боюнча откорулду.Быйылкы экзамен башкача болду,себеби билим беруу министрлиги тарабынан келген тест жана эссе турундо болду.Алгач окуучуларга кыйын болду,бирок андан кийин тез эле оздоштурушту.Ар бир 9-11-класстын пакеттерин мектеп директору Калпаков Алмаз Асанович ачты жана экзаменде окуучуларга ийгилик каалады.