1"Б"классынын "Прощай,Азбука" майрамы.

Дата публикации: Jul 14, 2018 1:33:51 PM

20-майда 1 "Б" классынын "Прощай,Азбука" майрамы отту. Класс жетекчиси Абрамова Светлана Михайловна 1-классына жакшынакай майрам тартуулады.Ата-энелери балдарынын бир жылда алган билимдерине кубо болушту жана майрамдык концертин корушту.