2019-жылдын башында "Ата-энелер" университети.

Дата публикации: Aug 03, 2019 12:28:50 PM

2019-жылдын январь,февраль айынан баштап жобонун негизинде "Ата-энелер" университетинин планы тузулуп, ар бир класс жетекчи жарым жылга план тузушту.Алгач тарбия завучу Бараканова А.С. жана класс жетекчилердин метод бирикмесинин жетекчиси Омурова Зарема класс жетекчилерге тушундуруу иштерин журугузушту.Ар бир айда ата-энелер чогулушу т.а.университет отулуп турду.